Vad kan vi förvänta oss av Phil Hogan?

2019-09-29

Den nye handelskommissionären Phil Hogan är en pålitlig handelsvän, men kommer han att kunna ta tillbaka kommissionen kontroll över handelsfrågorna? 

Med största sannolikhet kommer nästa handelskommissionär för EU att heta Phil Hogan. Han är kristdemokrat från Irland och tidigare kommissionär för jordbruksfrågor. Det betyder att han redan är relativt insatt i en av de viktigaste områdena när det gäller handelspolitik. Jordbruket är ofta den tuva som hotar att stjälpa handelsavtal både inom EU och globalt.

Vid parlamentshearingen i början  av veckan betonade han vikten av handeln för EU:s ekonomi, att handelsavtal också måste ta hänsyn till klimat och social hållbarhet och att WTO måste reformeras.

Alla dessa punkter skulle man ha kunnat gissa sig till utan att vara någon större expert och Hogan kan sägas vara en stabil frihandelsvän inom dagens politiska och opinionsmässiga ramverk.

En nyhet på handelsområdet är att Ursula von der Leyen även tillsatt en Chief Trade Enforcement Officer med uppgift att se till att alla villkor i EU:s handelsavtal uppfylls.

Även handelsrelationerna med Kina och dess statssubventionerade företag behandlades.

Hogans första resa kommer gå till USA för att försöka hantera de spänningar som finns och inte minst att EU har blivit fälld av WTO för subventioner till Airbus. Domen ger USA rätt att lägga stafftullar på varor från EU, men samtidigt väntas en  dom mot Boeing under hösten. Nu gäller det att få amerikanerna att avvakta med sina åtgärder tills den kommer.

Med den information som finns nu förefaller Hogan vara ett tryggt val ur handelssynpunkt.

Samtidigt har en olycklig maktförskjutning skett när det gäller handelsfrågor. Den tidigare kommissionspresidenten Juncker hanterade både den nu avsomnade TTIP-processen, CETA och tvistelösningsmekanismen (ISDS) på ett valhänt sätt. Konsekvensen blev att EU:s kontroll av handelsfrågor försvagades till förmån för medlemsländerna. Från att ha varit en stabil EU-kompetens råder nu en institutionell osäkerhet på handelsområdet. Frågan är om Phil Hogan kan, vill eller har mandat att försöka återta makten.

Det vore önskvärt, så att marginella särintressen i medlemsstaterna inte kan blockera framtida handelsavtal.

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel