Vår primitiva hjärna har svårt att förstå värdet av frihandel

Här en riktigt bra artikel från The Telegraph om värdet av frihandel som tar sin utgångspunkt i TTIP och dess motståndare.

Tesen är att fördelarna med frihandel strider mot våra intuitiva uppfattningar: är det inte bättre att producera lokalt än att transporterar varor över hela jorden, borde vi inte vara självförsörjande på basvaror och varför inte skydda ny industri till den växt sig stark nog att klara sig på världsmarknaden?

Författare är Daniel Hannan som är aktuellt med boken  ’How we Invented Freedom’ (titeln i USA och Kanada är ’Inventing Freedom: how the English-Speaking Peoples Made the Modern World’). Han talar franska, spanska och och älskar Europa, men anser att EU gör oss fattigare, ofriare och mindre demokratiska.