Varför blir det ingen TTIP-omröstning i dag?

Dagens omröstning om TTIP i EDU-parlamentet är inställd tills vidare. Nedan en kort förklaring till vad som hänt.

Frågan man ställer sig är varför det skulle han hållits en omröstning om TTIP i parlamentet idag? Det finns ju inget avtal att rösta om.

Svaret är att TTIP-förhandlingarna har pågått ett par år. Det finns en instruktion till förhandlarna, mandatet, som de måste följa. Dagens debatt och omröstning skulle ha varit en avstämning av läget i förhandlingarna och eventuella kompletterande önskemål inför de återstående förhandlingarna.

Den mest kontroversiella fråga är ISDS, tvistelösningsmekanismen.

Där finns tre hållningar i ISDS-frågan.

1. EPP, det vill säga den borgerliga gruppen samt förnuftiga socialdemokrater: Att i TTIP inkludera den version av ISDS som Malmström har förhandlat fram.

2. Mindre förnuftiga socialdemokrater: TTIP utan ISDS.

3. Avgrundshögern och avgrundsvänstern samt diverse ”gröna” partier: skrota TTIP totalt.

Som framgår ovan är socialdemokraterna splittrade mellan två hållningar — TTIP med eller utan Malmströms ISDS.

Problemet för dem är att det inte finns någon majoritet för TTIP utan ISDS.

Avgrundsvänstern och avgrundshögern har skjutit in sig på ISDS, men det är bara för att sänka TTIP-totalt. De är inte intresserade av TTIP utan ISDS även om några av dem låtsas det.

Vad som hände för en dryg vecka sedan i Parlamentets handelsutskott var att socialdemokraterna tvingades gå med på de borgerligas alternativ; TTIP med ISDS. Detta var oerhört snöpligt och ledde omedelbart till splittring irritation bland de socialdemokrater som inte vill ha ISDS. Till saken hör att den som hanterade frågan i utskottet var den tyske socialdemokraten Bernd Lange som ansetts vara oerhört skicklig. Den uppfattningen får sägas ha nyanserats.

Nu stod socialdemokraterna alltså inför samma situation i dagens parlamentsomröstningen. Alternativet TTIP utan ISDS har ingen majoritet. Försöken att få med avgrundsvänster, avgrundshögern och de ”gröna” på den linjen har misslyckats.

För att undvika ett nederlag inför öppen ridå har den socialdemokratiske talmannen Martin Schulz skjutit upp omröstningen.

En ur svenskt perspektiv minst lika viktig fråga är vad Marita Ulvskog (s) och Peter Eriksson (Mp) pysslar med. De har skrivit under ändringsförslaget om att plocka bort ISDS som skapat problemet. Därmed gick de också emot sin egen regering, Damberg, Löfven — till och med socialdemokraternas kongressbeslut. För regeringen och socialdemokraternastödjer nämligen frihandelsförhandlingarna och Cecilia Malmströms version av ISDS.

Fjellner skriver bra om detta på sin blogg.