Varför ger handel välstånd? Del 1

Hur kommer det sig att handel ger välstånd? Att vara byta varor med varandra ger knappast fler varor. Tvärt om kostar det resurser att byta.

Svaret är att det finns tre fenomen som gör att välståndet faktiskt ökar av att vi byter varor och tjänster med varandra.

I tre blogginlägg skall jag försöka förklara varför välståndet ökar när vi får byta varor med varandra och varför det blir större ju fler som får vara med och byta.

Vi börjar med det enklaste: att kunna byta till sig det man vill ha.

Om jag har överskott av något eller något jag inte själv kan använda, kan jag öka mitt välstånd genom att hitta någon som har något jag vill ha, och vill ha det jag har. I sin enklaste form kan vi tänka oss två pojkar, en som är fotbollsspelare och har fått en handboll i julklapp, och en handbollsspelare som fått en fotboll. Om de byter bollar med varandra så att fotbollsspelaren får fotbollen, och handbollsspelaren får handbollen, ökar bådas nytta utan att något mer har hänt än att två bollar har bytt ägare.

Varför blir det då bättre om har en större marknad, om vi är fler som deltar i bytena?

Svaret är att om jag har något jag vill byta bort är måste jag hitta någon som vill ha det jag har, och som kan ge mig något jag vill ha. Ju fler personer jag kan byta med, desto större chans har jag att hitta en sådan person.

Exemplet kanske låter överförenklat, men sanningen är att för industriföretag kan det vara besvärligt att hitta någon som kan leverera exakt de komponenter de är ute efter för sin produktion. De behöver kunna söka över hela världen.


Taggar:
Kategorier: Frihandel