Varför ger handel välstånd? Del 2

Tidigare har jag skrivit om varför handel ger välstånd. I del 1 beskrev jag den enklaste förklaringen om värdet av att kunna byta till sig exakt det man behöver.

Anledningen nummer två är specialisering. Vi vet alla att ett bra sätt att få resultat är att fokusera på en arbetsuppgift eller verksamhet. Tiokampare är beundransvärda, men rekorden i de flesta sporter innehas av specialister. I stället för att varje verkstadsföretag har varsina maskiner som tillverkar skruvar och muttrar för det egna behovet (självförsörjning) är det förnuftigt att ha ett företag som tillverkar alla skruvar och muttrar. Det kan investera i moderna maskiner som går dygnet runt, lägga resurser på forskning och produktutveckling och låta de anställda gå kurser och utbildningar.

Att ha stora marknader och därmed få stora försäljningsvolymer är centralt för att få tillräckligt med resurser för att produktutveckla. Sverige skulle inte kunna bli självförsörjande på exempelvis mobiltelefoner utan tillgång till en internationell marknad. Intäkterna skulle inte räcka för utveckla all den teknik som ett telefonisystem kräver.


Taggar:
Kategorier: Frihandel