Varför har detta varit hemligt en enda sekund — förhandlingsmandatet för TTIP offentligt

EU har nu offentliggjort de tidigare hemliga instruktionerna (mandatet) för TTIP-förhandlingarna. Läsning rekommenderas, tar 20 minuter.

Det är lätt att konstatera att skyddet för miljö-, hälsoskydd- och arbetsmarknadslagstiftning framhålls på flera ställen i de inledande paragraferna.

Det märkligaste är att detta dokument har varit hemligt fram tills nu. Något mindre kontroversiellt är svårt att tänka sig.

Den konspiratoriskt lagde skulle kunna tro att syftet är att ta loven av de protester mot TTIP som planeras till i morgon, lördagen den 11 oktober. De bygger till 100 procent på olika mer eller mindre fantasifulla konspirationsteorier, där huvudtemat är att allt är så hemligt.


Taggar:
Kategorier: EU, TTIP