Varför Putin hatar ttip

Putin inser att TTIP är ett hot mot Rysslands position i världen på lång sikt. Därför propagerar ryssarna mot TTIP och försöker erbjuda EU ett alternativ. Men det är av allt att döma inte särskilt lockande.

“What we do know is that the Kremlin hates this deal. That’s fact…

(—)

Just go onto the website of Russia Today and it’s full of misinformation about this deal for a lot of reasons.”

Anthony Gardner, the U.S. ambassador to the EU

Starka ord från vem som helst,  och närmast förvånande att de kommer från en diplomat.

Andra säger samma sak, om än i lite mildare ordalag:

Damon Wilson, vice VD för den Washingtonbaserade Atlantic Council och tidigare Europe rådgivare omEuropafrågor för president George W. Bush’s anser att ryssarna är ”fundamentally fearful of the [TTIP and TPP] deals” eftersom de förskjuter maktbalansen inom den internationella handeln.

TTIP, menar Wilson “creates an inevitability over time, that the Russians will have to play by U.S. and EU rules. Rather than be at the table shaping standards, they’re going to have to react.”

Politico skriver om ryssarnas misstänksamhet, eller snarare rena fientlighet, mot TTIP-avtalet.

Det krävs inte något utrikespolitiskt geni för att inse att ryssarna ser med viss oro på tanken att TTIP (och TPP) förverkligas. Det skulle göra USA till den oöverträffat viktigaste aktören när det gäller att forma regelverket för den internationella handeln och många av de standarder som den globala ekonomin kommer att tillämpa.

Ryssland reagerar på två sätt.

För det första underblåser de TTIP-motståndet i EU. Det är svårt att bevisa att Ryssland faktiskt understödjer anti-TTIP-organisationer i EU, men Russia Today driver en tydlig linje, likaså  nyhetstjänsten Sputnik.  Att Ryssland faktiskt stödjer organisationer inom EU är dock fullt troligt. Det finns en tradition från Sovjettiden att ge sådant stöd. Stora delar av det så kallade fredsrörelsen under 70- 0ch 80-tal finansierades av Sovjet (det är därför den nästan helt försvunnit).

För det andra försöker Ryssland — som har 50 procent av sin utrikeshandel med EU — skapa ett alternativ till TTIP.

Det ryska alternativet till TTIP är Eurasian Economic Union (EEU) med Ryssland, Vitryssland, Armenien, Kazachstan och Kirgizistan. Det känns möjligen inte lika lockande som USA, framför allt inte eftersom ett antal länder som kunde vara aktuella i sammanhanget som Georgien. Ukraina och Moldavien förmodligen inte vill ingå i ett handelsblock där ryssarna har stort inflytande. Man behöver inte vara professionell russofob för att känna att Ryssland är mer intresserad av makten än av handel, medan USA primärt erbjuder handel och ekonomiska fördelar. Dessutom är ett av EU:s problem redan i dag ett stort beroende av ryssarna på energiområdet.

Men ryssarna flirtar rätt hårt. Rysslands EU-ambassadör Vladimir Chizhov menar att det är dumt av EU att lägga ner så mycket energi på TTIP-avtalet när det finns närmare och mer naturliga samarbetspartners. Ett avtal med EEU skulle ge ett frihandelsområde från ”Lissabon till Vladivostok” (lockande, vad är Los Angeles i jämförelse med Okhotsk?)

Att Ryssland känner sig hotat är naturligtvis inte förvånande. Av tradition har ryssarna ett långsiktigt perspektiv och de inser att statusen som stormakt i förlängningen hänger på ekonomisk styrka. Andra världskriget är fortfarande i färskt minne, ett krig som till sist blev en kamp mellan produktionsapparater och där USA:s överlägsna industri fällde avgörandet. Utan USA skulle Hitler knappast kunna besegras. Dels försågs Ryssland med förnödenheter och utrustning från väst, och dels var en betydande del av tyskarnas bästa flyg och andra tekniskt utvecklade resurser uppbundna på västfronten för att kunna amerikanernas tekniskt avancerade krigsmaskin. Ryssarnas enorma förluster var heroiska, men vittnar samtidigt om underlägsenheten i vapen och teknik.

Putin är garanterat väl medveten om Rysslands svagheter när det gäller industriproduktion och utvecklingskraft. Att hamna utanför TTIP och TPP är inte ett lockade perspektiv.

 

 

 

 

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel