Världens öppnaste rättsprocess i TTIP

Stockholms Handelskammare driver den utmärkta ISDS-bloggen för alla som är extra intresserade av frågan.

(ISDS betyder Investor State Dispute Settlement och är helt enkelt en skiljedomsklausul som finns i tusentals internationella handelsavtal sedan 60-talet — mer om ISDS här)

I detta inlägg hanteras The Economist´s påstått ISDS-kritiska artikel som fortfarande dyker upp som argument mot ISDS.

Bloggen gör tolkningen att ledarartikeln egentligen inte tar avstånd från ISDS men menar att mekanismen kan förbättras. Tolkningen här var något mer negativ, men ISDS-bloggen har i allt väsentligt rätt. Dock är det uppenbart att artikelförfattarens avsikt var att motarbeta ISDS.

The Economist gör det vanliga misstaget att blanda ihop proceduren med innehållet. Det är inte ISDS-mekanismen som undantagsvis (det handlar om ett par-tre fall) givit företag möjlighet att stämma stater på tvivelaktiga grunder utan att avtalen innehåller villkor som är oklara eller ogenomtänkta.

En av artikelns poänger är att ISDS-mekanismen måste förbättras mot större öppenhet. Men vad The Economist då har missat är att den ISDS-variant som kommer att inkluderas i TTIP-avtalet är maximalt transparent — öppnare än offentliga domstolar brukar vara.


Kategorier: TTIP, ISDS