Veckans handelspartner: Japan

Frihandelsförhandlingarna mellan Japan och EU har pågått i många år, men fått en nystart i och med brexit.

Det är lätt att få känslan av att Japan har förlorat i betydelse. Det är länge sedan man såg filmer eller läste tjocka flygplatsböcker där temat är att japanerna — lika outgrundliga som oövervinnerliga — håller på att ta över världen.

Statsskulden är 230 procent av BNP, deflationen hotande och tillväxten strax under en procent. Befolkningen åldras snabbt. Centralbanken håller räntan kring nollstrecket och köper alla obligationer staten orkar ge ut.

Men samtidigt är arbetslösheten rekordlåga 3 procent och BNP per capita i den absolut världstoppen. Japan är en ekonomisk gigant — en lite krasslig gigant men fortfarande en gigant. Och ingen oroar sig för att Japan inte skall kunna betala sina räntor eller omsätta sina lån.

Japan är EU:s största handelspartner i Asien efter Kina. EU och Japan står för över 30 procent av världens BNP. Värdet av handeln mellan EU och Japan är 100 miljarder Euro. Handelsbalansen är svagt positiv till EU:s fördel tack vare tjänstehandeln. Japanerna investerar kring 150 miljarder Euro i EU årligen, och EU ungefär halva den summan.

Just nu finns det en rad mer eller mindre informella diskussionsorgan för handel och industriellt samarbete och relationerna är allmänt goda. Men det finns inget riktigt avtal och förhandlingarna om ett frihandelsavtal har pågått sedan 2013. Framstegen är hittills måttliga men det beror på att EU har varit upptaget med CETA, TTIP, TISA och Japan med TPP-förhandlingarna.

Nu ökar möjligheten att fokusera på ett nytt avtal och brexit ökar japanernas intresse av ett sådant. Storbritannien har varit Japans port in i EU och det kommer nu förändras.

Som vanligt kommer jordbruksprodukter förväntas vara den stora stötestenen. Finns det något land som är värre än till exempel Frankrike när det gäller att skydda sin mat, sina bönder och vara allmänt misstänksam mot utländska livsmedel så är det Japan.

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel