Veckans handelspartner: Ryssland

Nu när Ryssland ändå är så mycket på tapeten är en aktuell fråga hur viktigt landet är som handelspartner till EU.

Ryssland är ingen stor ekonomi relativt sin storlek och folkmängd. Landet ligger trots sin storlek på 12:e plats i världen med sitt BNP på ca 1 300 000 miljoner US-dollar (som jämförelse ligger USA på 18 000 000 miljoner US-dollar och Sverige på 490 000 miljoner US-dollar). Rysslands BNP är alltså mindre än en tiondel av USA:s och knappt tre gånger så stort som Sveriges.

Men att Ryssland är en ganska liten ekonomi jämfört med länder av motsvarande storlek betyder inte att det är en liten ekonomi totalt sett. Kanada, Sydkorea, Australien, Spanien ligger i samma storleksordning och framför allt är Ryssland ett ”grannland” till EU. Det betyder att Ryssland är EU:s tredje handelspartner i storlek.

  • Import från Ryssland av varor: 136 miljarder Euro.
  • Export till Ryssland av varor: 74 miljarder Euro.
  • Import från Ryssland av tjänster: 12,5 miljarder Euro.
  • Export till Ryssland av tjänster: 29 miljarder Euro.
  • Direktinvesteringar från EU i Ryssland: 171 miljarder Euro.
  • Direktinvesteringar från Ryssland i EU 75 miljarder Euro.

Bilden är ganska tydlig av handelsrelationerna mellan en mer utvecklad och en mindre utvecklad ekonomi.

EU säljer verkstadsteknisk utrustning och tjänster till Ryssland och gör stora investeringar.

Ryssland säljer främst gas och olja till EU och gör något mindre investeringar.

Observera att ”mindre utvecklad ekonomi” inte nödvändigtvis behöver betyda att ett land inte är tekniskt och vetenskapligt framstående. När det gäller Ryssland är det främst bristande rättssäkerhet i kombination med korruption, nepotism och regleringar som gör att landets ekonomi inte levererar i nivå med landets allmänna standard när det gäller utbildning, forskning och utveckling.

Ryssland är sedan 2012 medlem i WTO men bryter på många områden mot WTO:s regelverk vilket har lett till att förhandlingar om ett handelsavtal mellan Ryssland och EU sedan ett par år har avstannat. Ryssland har också en tullunion med Vitryssland, Kazakhstan och Armenien vilket ytterligare komplicerar möjligheterna att få till ett handelsavtal mellan EU och Ryssland.

Dessutom har EU just nu handelssanktioner mot Ryssland på grund av Rysslands konflikt med Ukraina. För tillfället är beslutet att sanktionerna skall förlängas, men debatten pågår. Många EU-länder som Belgien och Grekland menar att sanktionerna skadar deras ekonomier. Dessutom är det oklart hur USA:s regering, som hittills varit pådrivande för en hård linje mot Ryssland, kommer att ställa sig när den nya administrationen tillträder.

Sammanfattningsvis kan man säga att Ryssland är en viktig handelspartner, men att det är sorgligt hur lite av dess ekonomiska potential som tas tillvara.

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel