Veckans handelspartner: USA

TTIP-debatten ger ibland intrycket att EU och USA inte handlar med varandra eller gör några investeringar. Kritikerna oroar sig för alla farliga produkter som riskerar att översvämma EU om TTIP-avtalet blir verklighet.

Men så är det förstås inte. Volymerna av handel och investeringar mellan EU och USA är gigantiska. TTIP-avtalet kommer att göra handeln enklare och därmed bidra till lägre priser och högre tillväxt, men det handlas för glatta livet mellan kontinenterna. Handelsutbytet mellan USA och EU är det största i världen. USA investerar tre gånger mer i EU än i hela Asien. EU:s investeringar i USA är åtta gånger större än de totala investeringarna i länder som Indien och Kina.

Dessa siffror ger ett perspektiv åt antagandena om i bästa fall på sikt 0,5 procents högre BNP-tillväxt i EU som ett resultat av TTIP-avtalet. Även om antagandet skulle vara grovt optimistiskt och i verkligheten skulle visa sig landa på kanske 0,1 procent, så blir det en avsevärd skillnad över ett eller ett par decennier och i reda pengar.

EU och USA lever inte i ett avtalslöst tillstånd. Båda är medlemmar i World Trade Organization och omfattas av de avtalen, men de är tyvärr inte så långtgående som de borde.

De stora investeringarna från båda håll är en viktig faktor när det gäller handelsvolymerna. Man beräknar att 30 procent av varuflödena över Atlanten sker inom enskilda företag.

De stora volymerna förklaras även av kulturell samhörighet, USA befolkades en gång i tiden av i huvudsak européer och det är lätt för amerikaner att göra affärer i EU och tvärt om. Man kan säga att kulturskillnaderna mellan USA och olika länder i EU ofta är mycket tydliga (det är ingen tillfällighet att det finns komedier som bygger på kulturskillnaderna), men de är oftast inte obegripliga.

Nästan alla länder och regioner utanför EU och USA har antingen EU eller USA som största handelspartner. Tillsammans står EU och USA för hälften av världens BNP och en tredjedel av all handel.

Det är ett viktigt argument för TTIP. Två ekonomiska stormakter kan tillsammans bestämma villkoren för resten av världen på stora delar av det ekonomiska området. Det kanske låter ”nykolonialt”, men USA och EU är världens två mest stabila politiska enheter och världsledande när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter, miljö, hälsa, produktsäkerhet och fackliga rättigheter. Man kan klaga på detaljer och inte minst här i Sverige är vi misstänksamma mot amerikansk arbetsmarknadslagstiftning som inte ger facket samma makt som i många EU-länder — men jämfört med resten av världen ligger EU/USA i topp när det gäller välorganiserade och civiliserade samhällen.

Villkoren för handel mellan EU och USA är redan i dag goda. Den genomsnittliga tullsatsen är 3 procent. Men då skall man vara medveten om att ett snitt bara är ett snitt. Många tullar är högre än 3 procent. Dessutom är 3 procent ganska mycket. Den som importerar varor till USA måste betala tullen innan en enda produkt är såld, det företag som hålla stora lager med reservdelar för att kunna ge kunder i USA snabb service måste betala tull för komponenter som ibland ligger på hyllan i månader i väntan på att kunden behöver en reservdel och därmed betalar för den.

Men de största hindren för handel är olika lagstiftning kring standarder, testmetoder, certifieringar, vad som är tillåtet när det gäller produktion och tillsatser och liknande som gör att produkter måste finnas i två snarlika versioner, testas och godkännas (brännas eller krocktestas exempelvis) två gånger. Det är främst sådant som TTIP är tänkt att undanröja. För att undvika missförstånd är det värt att påpeka att TTIP-avtalet inte tar över lagstiftning. Sådant som är förbjudet i EU (eller USA) kommer fortsätta vara förbjudet.

Mot bakgrund av den enorma ekonomiska dominansen för EU och USA och den intensiva handeln är det orimligt att det inte finns ett frihandelsavtal. Konsekvenserna av ett handelskrig mellan EU och USA — inte otänkbart med dagens politiska stämningar i USA och trots WTO — vore katastrofala.

Läs mer om handeln mellan USA och EU.

WTO-fakta om USA

 

 

 

 

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel