Vem kan man lita på? Adam Smith eller Donald Trump?

I boken The Wealth of Nations skriver Adam Smith “Nothing, however, can be more absurd than this whole doctrine of the balance of trade, upon which, not only these restraints, but almost all the other regulations of commerce are founded.”

Frågan är om Adam Smith eller Donald Trump är mest pålitlig i ekonomiska frågor?

De flesta av oss skulle sätta en dollar eller så på Adam Smith.

USA och president Trump förefaller på väg att kasta in världen i ett handelskrig. Det är tragiskt, och blir inte mindre illa av att det beror på att Trump och personerna i hans omgivning inte förstår sig på grundläggande ekonomi.

Det centrala i Trumps protektionism är tanken på att USA:s handelsunderskott med omvärlden, framför allt Kina, men även EU, är ett allvarligt problem.

Handelsunderskottet beror på att landet ”USA” köper produkter av ”utlandet” till ett högre värde än det säljer. ”Pengar strömmar ut ur USA”. Förmodligen handlar det om Trumps besatthet av att vinna. Handelsunderskottet antyder, menar Trump, att USA är ”sämre” på att exportera än andra länder. Egentligen är det ett tecken på att USA:s ekonomi går bättre än andra länder.

Handel sker inte mellan länder utan mellan individer eller företag. De transaktioner som sker beror definitionsmässigt på att båda parter vinner på dem.

Om Mr Smith i USA vill köpa en bil från Tyskland beror det på att att han upplever sig få en bättre bil för pengarna än om han köper en amerikansk bil. Om USA inför högre tullar på tyska bilar tvingas kanske Smith köpa en amerikansk bil för sina pengar, en som han tycker är sämre än den tyska han inte längre har råd med.

Exakt vem vinner på det? Amerikanska arbetare och aktieägare i bilindustrin? Ja, på kort sikt. Men om protektionismen handlar om handelsbalansen, och inte direkt syftar till att stödja bilindustrin, kommer alla andra importerade produkter också att bli dyrare. De amerikanska bilarbetarna tvingas betala mer för de importerade produkterna, alternativt köpa inhemska produkter till samma pris, men sämre. De får helt enkelt sämre och/eller färre saker för sina pengar. Och/eller sparar och investerar mindre, vilket på sikt ytterligare försämrar deras levnadsstandard.

Och då har vi ändå inte räknat med att exempelvis Kina slår tillbaka med egna tullar som slår ut amerikansk export till Kina. Kineserna kanske talar renlärigt om frihandel men de tar, som man säger, ingen skit. De är fullt beredda att att föra handelskrig. Att ett handelskrig i princip innebär att ”om du skjuter dig i foten så kommer jag att hämnas genom att skjuta mig i foten” har tyvärr sällan eller aldrig hindrat någon.

Att USA uthålligt importerar mer från omvärlden än de exporterar beror på att de är en så framgångsrik ekonomi. Amerikaner har råd att köpa mycket. Pengarna som strömmar ut ur USA kommer tillbaka i form av investeringar eftersom medborgare och företag i andra länder litar på att investeringar i USA är lönsamma. Man kan förstås invända att USA, inte minst amerikanska staten, har hög skuldsättning. Men så länge alla tror att de långsiktigt kommer att kunna betala sina räntor och amorteringar är inte heller det ett problem.

Det är dock en faktor som kan förändras, vilket skulle kunna få dramatiska effekter. Om amerikanerna inte längre kan betala sin räntor och amorteringar och låna pengar till konsumtion och investeringar kan det uppstå enorma problem. Det har vi sett för bara ett decennium sedan.

Men det är inte ett problem som har med handelsbalansen att göra.

Ett argument för att skydda en viss industri genom tullar är att man gör antagandet att det handlar om nationell säkerhet att behålla en viss sorts produktionskapacitet inom landet. Givet att det antagandet är riktigt är argumentet giltigt. Men då påstår man alltså inte att det är bra för ekonomin att skydda den speciella industrin, utan accepterar tvärt om att det kostar pengar, men är så viktigt att det får kosta. Det kan snarast jämföras med en försäkring eller utgifterna för ett nationellt försvar. Men det är en helt annan sak.