Vi blev utsatta — därför är vi rika

Om vi i Sverige varit ”förskonade” från internationell konkurrens skulle vi i Sverige förmodligen vara kvar på 1800-talet när det gäller allmänt välstånd. 

I DN den 26 januari finns en trevlig artikel av Mia Holmgren om färdtjänstföretaget Samres som har sin växel i Senegals huvudstad Dakar. 120 senegalesiska akademiker dirigerar färdtjänst och sjuktransporter till kunder i Bengtsfors, Töreboda och Visby.  De senaste tio åren har företaget Samres växt utomlands samtidigt som antalet anställda i Sverige har minskat med 100.

Det intressanta ur handelssynpunkt är att Sverige därigenom faktiskt importerar tjänster. De senegalesiska medarbetarna tjänar cirka 4000 kronor i månaden (om man har ett jobb, arbetslösheten är hög). Det är en hygglig lön i Senegal, men kanske en femtedel av en svensk lön för motsvarande jobb.

Att detta är möjligt beror förstås på teknikutvecklingen. Det är bara ett par decennier sedan det vore omöjligt att lägga ett callcenter i Afrika. Om telefonlinjer eventuellt fungerade skulle kostnaden vara enorm. I dag fungerar tekniken och överföringen är nästan gratis.

Till artikeln finns en kommentar av Carl Johan von Seth som skriver om hur det nya snabbare trådlösa internettekniken 5G och annan teknikutveckling gör att allt fler tjänster kommer att kunna utföras på distans. Icke oväntat andas artikeln en viss oro och synen på handel är problematiserande:

”En stor del av vår ekonomi – mellan tummen och pekfingret en fjärdedel – har hittills varit förskonad från internationell konkurrens. Det finns ingen världsmarknad för sjukvård. Och till skillnad från tillverkningsindustrin och jordbruket pressas inte heller byggsektorn av import. Detsamma gäller många andra tjänstebranscher som efter nästan 200 år av globalisering inte berörts nämnvärt av det stigande trycket från internationella marknadskrafter.”

”Förskonad från internationell konkurrens” är en märklig och felaktig formulering. Det är konkurrens, både inhemsk och internationell, som gör att vi har det välstånd vi har.

Länder som Frankrike, Tyskland, England, USA skulle möjligen inledningsvis kunnat bygga upp en hygglig industri med egna resurser och den egna marknaden. Sverige hade inte haft en chans. Och dagens välstånd är även för de länderna helt beroende av globala marknader och värdekedjor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kategorier: Frihandel