Vi exporterar mat som aldrig förr — TTIP skulle öka det ytterligare

Sverige är bättre på att exportera kockar och restaurangkultur än livsmedel. Men trots detta motsvarar vår livsmedelsexport den sammanlagda exporten av personbilar och läkemedel.

Marie Söderqvist, VD för Livsmedelsföretagen, intervjuas i Jordbruksaktuellt.

Vi uppfattar traditionellt inte Sverige som ett livsmedelsexporterande land , men 2014 var svensk livsmedelsexport  cirka 70 miljarder kronor om  fisket räknas in. Detta kan jämföras med exporten av läkemedel, 43,7 miljarder, och personbilar, 27,7 miljarder.

Svensk mat uppfattas som bra i andra länder och potentialen att öka exporten till USA är betydande. Därför är TTIP-avtalet viktigt för livsmedelsindustrin.

Även importen är betydande. Och som i alla andra branscher bygger en stor del av vår export på att vi förädlat importerade produkter, även om vår export till ungefär 60 procent består av inhemsk produktion.