Viktigt att den internationella handeln domineras av demokratier

Under lång tid har alla tagit frihandeln för given. I USA har man haft en delvis protektionistisk retorik och politik, men retoriken har varit för inhemsk konsumtion och politiken inte värre än några andra stora länder. Att vara för frihandel i deklarationerna, men synda på nåden och försöka skydda något särintresse hemmavid har varit normalt beteende för de flesta länder. I huvudsak har det internationella handelspolitiken ändå gått åt rätt håll.

Men Donald Trump har börjar försöka göra allvar av sin yviga retorik på området vilket fått andra ledare i världen att se behovet av någon form av moteld. Nu senast har japans premiärminister Shinzo Abe haft besök av WTO generaldirektör Roberto Azevedotillsammans. Tillsammans deklarerade de att frihandel är en central faktor för tillväxt och jobbskapande.

Detta tillsammans med Japans försök att hitta ett sätt att återuppliva TPP-avtalet skall ses både som en oro för ökad protektionism, och för att Kina har tagit över initiativet som kraft för global frihandel. Handel är förstås inte bara en fråga om ekonomi och välstånd, utan även en del i den globala kampen för makt och inflytande.  Kina och Japan har historiskt sett en rätt ansträngd relation och japanerna ser med viss oro på en framtid där det redan mäktiga Kina inte balanseras av USA.

Det är också i ett vidare perspektiv en angelägenhet för andra länder än Japan. En värld som domineras av demokratiska rättsstater är av allt att döma en bättre värld jämfört med en som domineras av Kina och Ryssland och och ytterligare ett antal länder med regimer som inte uppfattar demokrati som önskvärt.

Inte minst för att med demokratin kommer sådant som arbetsrätt, miljöhänsyn, rättssäkerhet.

Det är mot den bakgrunden man måste se CETA, TTIP, TPP, NAFTA. Det är avtal som omfattar demokratiska rättsstater (Vietnam ingår i TPP, men det är enda undantaget) och därigenom stärker dessa ekonomiskt, men också för länderna närmare varandra när det gäller politiskt och administrativt samarbete. Dessutom, och kanske viktigast av allt, stärks samarbetet mellan medborgarna i dessa länder. Ju starkare band mellan medborgarna, desto svårare är det för politiker och demagoger att skapa misstänksamhet och driva nationalistiska agendor.

Därför är det av godo att Sverige och EU har goda handelsrelationer även om skurkstater. Ett land är alltid mer än sin regim. Men det är också önskvärt att världen domineras av demokratierna, snarare än dess motståndare.

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel