Viktigt att se fördelarna för EU med TTIP-avtalet

Debatt i Norrbottenskuriren om TTIP-avtalet.

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, skriver att avtalet är missuppfattat av sina kritiker.

Hon gör tre viktiga poänger.

1. TTIP-avtalet tar inte över den nationella lagstiftningen. Svensk lag gäller i Sverige, EU:s lagstiftning i EU. Om det på någon punkt visar sig att TTIP-avtalet kommer i konflikt med den nationella lagstiftningen gäller den senare. Förmodligen kommer en sådan situation att präglas av viss oklarhet, men det ändrar inte faktum: det går inte att ”smyga in” ny lagstiftning via TTIP.

2. Avtalet påverkar inte offentlig sektors möjligheter att besluta om en verksamhet skall utföras i egen regi eller handlas upp som entreprenadavtal eller genom olika former av kundval (”pengsystem”). Däremot blir det så att om offentlig sektor gör upphandlingar kommer man inte kunna diskriminera amerikanska företag — och tvärt om, EU-företag för tillgång till USA:s enorma marknad som utgörs av den offentliga sektorn där. Påståendena om att TTIP-avtalet kan tvinga fram privatiseringar eller skyddar möjligheterna att göra ”vinst på välfärden” saknar all verklighetsförankring.

3. I TTIP-avtalet kommer det sannolikt finnas ett system för samråd mellan USA och EU i regleringsfrågor så att nya nationella regleringar inte av misstag skapar nya interna handelshinder. Det systemet påstås av TTIP-motståndarna leda till att nya regleringar kan stoppas. Även detta påstående är fel. I praktiken kommer det bli ett remissorgan som möjligen orsakar att en reglering tar lite mer tid. Men regleringsprocesserna tar ändå åratal samtidigt som arbetet sker på flera fronter, så det problemet är i praktiken närmast obefintligt.

Till sist påpekar Katarina Areskoug Mascarenhas de stora fördelarna avtalet kommer föra med sig. Särskilt för ett exportberoende land som Sverige är det viktigt med bättre handelsvillkor.

”Handel skapar jobb, tillväxt och stärker konkurrenskraften. Detta gäller i synnerhet oss i Sverige som byggt en stor del av vårt välstånd på frihandel. I Sverige är i dag över 870 000 jobb beroende av vår export och mer än 120 000 jobb beroende av exporten till USA. EU:s handelspolitik måste utformas så att vår exportsektor kan fortsätta att dra nytta av den högre tillväxten i vår omvärld, samtidigt som vi bevarar våra höga standarder vad gäller miljöskydd, livsmedel och hälsa.”

Fördelarna torde bli extra stora för EU då USA är mer reglerad och skyddad marknad än EU.