Vill Vänsterpartiet lämna EU och tror de på allt de själva säger?

 

Malin Björk och Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet skriver i dag på DN-debatt.

Ämnet är EU och Björk/Sjöstedts huvudbudskap är att man vill ”omförhandla avtalet”. Detta är i praktiken ett krav på att lämna EU. Det vore fel att avfärda ståndpunkten som en foilehattsåsikt. Klart det är fullt tänkbar och möjligt att Sverige lämnar EU. Vi skulle knappast bli utsatta för en militär intervention i syfta att hålla samman unionen.

Men i praktiken är det naturligtvis en ståndpunkt med ungefär samma politiska realism som ett svenskt rymdprogram med bemannade månfärder. Helt tryggt att driva eftersom man aldrig  behöver riskera att ta ansvar för konsekvenserna.

Ståndpunkter ger också en sorts referensram för vilka interna krav Vänsterpartiet ställer på sina åsikter, fakta och argument. I andra partier skulle inte jämförbara åsikter nå partiledarnivå.

Detta avspeglas även ett av deras argument kring TTIP, handelsavtalet med USA som EU just nu förhandlar.

Vänsterpartiet påstår återkommande att detta skulle kunna innebära att företag fick möjlighet att stämma Sverige för uteblivna vinster om en vänsterregering stoppade vinster i offentlig tjänsteproduktion.

”Med det nya frihandelsavtalet mellan USA och EU, TTIP, vill unionen ge utländska investerare rätten att överklaga demokratiska beslut som minskar deras vinst. Det amerikanska riskkapitalbolaget KKR skulle kunna dra Sverige inför en särskild domstol när vi förbjuder privata vinster i välfärden från deras bolag Vardaga (tidigare Carema). Det är en orimlig utveckling.”

Men detta är helt enkelt inte sant. Det Vänsterpartiet (säger sig) vara oroade för är att handelsavtal ofta innehåller klausuler om skiljedom (ISDS). Om företag anser att en stat brutit mot avtalet kan denna tvist hanteras i en domstol utanför det statliga rättssystemet. Sådana klausuler finns i alla handelsavtal sedan decennier och har hittills inte lett till att länder kunnat bli stämda för några normala demokratiska beslut. Det handlar ju om avtalets innehåll. Inte om att företag skall vara säkra på att kunna göra vinst.

Sveriges riksdag kommer även i framtiden kunna bestämma om att exempelvis förbjuda vinster för företag som levererar tjänster till offentlig sektor. Men det kommer säkerligen inte att vara tillåtet att exempelvis missgynna utländska företag i offentliga upphandlingar eller konfiskera deras egendom.

De fall Vänsterpartiet ofta tar upp är alla exempel på att stater brutit mot avtal eller ställt helt orimliga krav på företag — krav de exempelvis inte kunnat ställa i Sverige. Läs mer här.

Det Vänsterpartiet tycker är orimligt är i princip bara att även företag skall omfattas av rättsstatens normala regler.

 

 

 


Taggar: DN, Björk, Sjödstedt
Kategorier: EU, TTIP, ISDS