Visby direkt: TTIP första handelsavtalet med särskilt kapitel för småföretag

TTIP-avtalet påstås av sina kritiker vara en angelägenhet för storföretagen. Men sanningen är att det finns ett medvetande om betydelsen av SME-företag och att dessa har mer nytta av frihandel än större företag. Därför finns det för första gången i ett frihandelsavtal ett kapitel om småföretag i TTIP. USA har till och med en särskild förhandlare för SME-området.

På EU:s seminarium om TTIP låg fokus på små och medelstora företag (Small and medium-sized enterprises — SME som den internationella termen lyder).

TTIP är det första handelsavtal som har ett speciellt avsnitt för SME, vilket betyder att man har tänkt ett varv till när det gäller mindre företags särskilda förutsättningar.

Storföretagen stå ofta i centrum med sina kända varumärken, inspirerande tekniska utveckling och attraktivitet som arbetsgivare. Men sanningen är att huvuddelen av värdeskapande, tillväxt, jobb och utveckling av nya produkter och tjänster sker i mindre företag.

EU:s 20 miljoner företag med under 250 anställda står för två tredjedelar av alla privata jobb och 80 procent av jobbtillväxten.

Små företag står i princip inför samma problem som större företag när det gäller tullar, tillstånd, testprocedurer, certifieringar och liknande. Men till skillnad från stora företag kan de ha särskilda anställda för att göra allt pappersarbete och hålla reda på förändringar i alla regler och förordningar. De har också mindre volymer att sprida kostnaderna på. Om det kostar 100 000 dollar att certifiera en produktionsanläggning gör det vill skillnad om den kostnaden sprids på 100 000 eller 10 000 enheter.

USA har en särskild förhandlare för SME-frågor — Christina Sevilla — som särskilt bevakar frågorna.

Annat som kan vara till stöd för mindre företag är tydliga regelverk och telefon/on-line-service för de som behöver hjälp med tolkningar av reglerna.

Men den bästa hjälpen är förstås att regler och pappersarbete helt enkelt avskaffas.