Zombie eller Jesus är en smaksak — men handelsavtal har en tendens att sväva mellan liv och död

Gissar att protektionisterna snart kommer att kommer att försöka mynta termen ”zombieavtal” (kom ihåg var du läste det först); de är döda, men vet inte om det.

Vi frihandelsvännerna kommer istället att tala om jesusavtal, avtal som man tror är döda men som kommer att återuppstå för att frälsa, om inte världen så i alla fall frihandeln.

Det handlar om främst om TPP, avtalet mellan USA och en rad andra länder kring Stilla havet som Trump skrotade sin första dag på jobbet och TTIP, avtalet mellan EU och USA som ligger på is i väntan på att amerikanerna skall ta ställning.

CETA, avtalet mellan EU och Kanada, är ett specialfall. Det är vid prima liv, men sitter i dödscellen och väntar på den slutliga domen: om minst ett av de nationella parlamenten i EU röstar emot det förvandlas det förmodligen också till ett jesusavtal. Avlidet, men med hopp om återuppståndelse. I praktiken måste det nog till att minst ett par tre parlament i lite mer betydelsefulla länder röstar emot för att det skall dö på allvar. Om ens då. EU har på gott och ont förmågan att driva projekt vidare även när de alldeles uppenbart saknar demokratiskt stöd — vilket dock inte är unikt för EU. Framgångsrika politiker utmärks av att de får igenom sina frågor oavsett motstånd. Det är en evolutionär process.

Det är i vilket fall klarlagt genom EU-domstolens beslut i veckan att EU inte ensamt kan godkänna ett avtal med tvistelösning genom internationell skiljedom, vilket berör främst utländska investeringar. Det är inte på något sätt oöverstigliga problem, förmodligen kommer man i framtiden dela upp handels- och investeringsavtalen i två delar. En som bara berör handel och omfattas av EU:s kompetens på området, och en del som berör investeringar och skall godkännas av varje medlemsland separat.

Men den senaste diskussionen gäller vad som skall hända med TPP. Avtalet är formellt dött, men hela texten, framförhandlad under många år finns förstås kvar och skulle med i sammanhanget små ändringar kunna antas av de återstående länderna. Problemet med den lösningen är att många av länderna gått med på eftergifter för att få tillgång till den enorma USA-marknaden. När den möjligheten är stängd är avtalet inte längre särskilt attraktivt. Japans regering har sagt att ett TPP utan USA är helt meningslöst och försöken att få ihop en lösning har stannat upp.

Men nu finns det tecken som tyder på att i vilket fall Japan ser möjligheten att få till stånd ett TPP utan USA och hoppas att USA skall vilja ansluta sig senare.

Tanken är inte orimligt. Donald Trump är inte för evigt. Det är fullt möjligt att nästa administration har kunnat ta till sig ekonomiska teorier om handel som tillkommit senare än 30-åriga kriget. Och framför allt tar det faktum att Kina stärker sina positioner på allvar. Kina har klivit fram som frihandelns främsta förkämpe, men lika lite som något annat land beror det på någon allmän människokärlek utan är en del i kampen för ökat internationellt inflytande på alla områden. Genom att skrota TPP har Trump skadat USA:s intressen, inte minst med tanke på att TPP innehåller regler för hållbarhet, arbetsförhållanden, statliga subventioner och mycket annat av just det som Trump efterfrågar när han talar om ”fair trade”.

Här två intressanta artiklar som argumenterar för att TPP kanske kommer att uppstå från de döda.

CNBC: Former Japanese lawmaker: Japan only pretending to negotiate US bilateral trade deal:

”Japan was expecting the U.S. to return to the Trans-Pacific Partnership (TPP) fold and was only ”pretending” to negotiate a bilateral deal, Kotaro Tamura, a Milken Institute Asia Fellow, told CNBC on Tuesday.

”Japan’s prime minister and government paid a tremendous amount of political capital to make [the TPP] happen. They won’t waste it,” said Tamura, who was a Japanese senator from Prime Minister Shinzo Abe’s Liberal Democratic Party (LDP) from 2002-2010.

”Of course they were pretending to talk about a free trade agreement (FTA), but bottom in the heart, they will be welcoming the U.S. back,” he told CNBC’s ”The Rundown” on Tuesday. ”It’s not about FTA. It’s buying time, but in reality, they are looking for the U.S. coming back to the pact.”

CNBC: Trump calls it a ’disaster,’ but top experts are saying TPP might still happen without him:

”Reports of the demise of the Trans-Pacific Partnership (TPP) trade agreement may be premature, as the deal’s members consider proceeding without the U.S.

That’s the wind in the air at the Institute of International Finance conference in Japan, despite U.S. President Donald Trump pulling the U.S. out of the TPP, a broad 12-nation trade deal, which he claimed was a ”disaster” that would hurt U.S. manufacturing.

Although Japan’s Prime Minister Shinzo Abe had initially said that the TPP would be ”meaningless” without the U.S., more recently, Japanese officials have begun to second Australia’s calls to proceed without the U.S.

Deborah Elms, executive director at the Asian Trade Centre, said the other 11 nations have decided they want to preserve the benefits of the deal.

”I think that’s hubris on the part of the U.S. to assume that once we pull out, then everybody else is going to go home,” she told CNBC’s ”Squawk Box” on the sidelines of the conference on Monday. ”This is a 12-party agreement. The other 11 are equally important on their own right.””

Vad detta betyder i realiteten är förstås oklart. När det gäller handelsförhandlingar karaktäriseras de av att man ofta tror att de har dött, men så drar de ett andetag och lever vidare. Det som läcker ut är också av oklart värde. Allt som sägs är en del i någon agenda och kan vara hur fel som helst (allt som sägs i förhandlingar är ju i någon mening osanningar). Fortsättning följer.

Men bortsett från förhandlingsspelet handlar det förstås om välstånd på nationell och global nivå och möjligheter för individer av kött och blod att förverkliga sina drömmar. Det måste man alltid ha i minnet.

 

 


Kategorier: Frihandel, TPP