Jesper Lehto

Jesper Lehto var praktikant på Frivärld under vårterminen 2021. Praktiken utgjorde hans sista termin på Politices kandidatprogrammet vid Uppsala universitet, där han läser statsvetenskaplig inriktning. Jesper har en bakgrund som journalist på bland annat Jönköpings-Posten och är, vid sidan om sina studier, deltidsanställd som amfibiesoldat. Tiden i Försvarsmakten har lett till ett fördjupat intresse för försvarspolitik och frågor relaterade till både det civila och militära försvaret.