Johannes Svahn

Johannes Svahn var under höstterminen 2018 praktikant på Frivärld. Praktiken var Johannes sista termin på Politices kandidatprogrammet vid Uppsala Universitet med inriktning mot statskunskap. Demokratiutvecklingen i världen och de utmaningar de liberala demokratierna står inför med antidemokratiska rörelsers framväxt är Johannes främsta intresse. Johannes har tidigare varit engagerad i Uppsala Politices Studerande där han både varit redaktör för föreningens tidning PolMagasinet och sänt radio i föreningens radioprogram på Studentradion 98,9 i Uppsala. Johannes läser för närvarande mastersprogrammet i Offentlig förvaltning med inriktning policyanalys vid Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet.