Ludvig Gunterberg

Ludvig Gunterberg tjänstgjorde som praktikant på Frivärld under höstterminen 2019. Praktiken utgjode Ludvigs femte termin på politices kandidatprogrammet som han läser på Karlstad Universitet. Under sin studietid har Ludvig varit engagerad i ett flertal olika studentföreningar där bland Moderata studenter. Dessförinnan har Ludvig varit anställd som yrkessoldat i tre år där han medverkade i ett flertal internationella övningar samt var delaktig i EU:s snabbinsatsstyrka Nordic Battlegroup 15. Från sin tid i försvarsmakten tar Ludvig framförallt med sig ett intresse för säkerhetspolitiska frågor.