Mårten Randau

Mårten Randau var under vårterminen 2019 praktikant på Frivärld, vilket utgjorde hans sista termin på Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet. Han har i programmet inriktat sig på nationalekonomi, med handelsfrågor och ekonomisk integration som främsta intressen. Mårten har tidigare varit chefredaktör för The Perspective, Utrikespolitiska Föreningen i Lunds webbtidning. Han har också skapat och drivit en hemsida om svensk politik inför valet 2014 för att engagera ungdomar politiskt. För närvarande läser Mårten mastersprogrammet i nationalekonomi på Uppsala universitet.