Max Eskilsson

Max Eskilsson praktiserade på Frivärld under höstterminen 2016. Han har en fil kand med inriktning statsvetenskap från Lunds universitet och en master i statsvetenskap vid samma lärosäte.  Max gick även Utrikesakademin 2015. För närvarande är Max verksam som ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrån och har tidigare varit politisk redaktör på morgontidningen TTELA.