Nicole Clifford

Nicole Clifford var projektassistent hos Frivärld under sommaren 2015 samt praktikant hos Frivärld under vårterminen 2015.  Hon tog sin master i statsvetenskap vid Uppsala universitet i juni 2015. Hon har bred erfarenhet från amerikansk politik och policy men har också ett särskilt intresse i svensk politik och Vietnams politiska läge. Nicole har arbetat i Washington, D.C. i tre år och var tidigare praktikant samt statstjänsteman hos två kongressledamöter från Kalifornien, där hon föddes. För närvarande arbetar Nicole som PR- konsult hos Paues Åberg Communications.