Rebecca Hjelm

Rebecca Hjelm var praktikant under höstterminen 2013. Hon tog sin Mastersexamen i freds – och konfliktkunskap vid Uppsala universitet och har en kandidatexamen i utvecklingsstudier i Uppsala. Rebecca har också publicerat material för Utrikespolitiska föreningens tidning Uttryck. Efter Rebecca tog sin masterexamen har hon arbetat som handläggare vid en statlig myndighet.