Viktor Lundquist

Viktor Lundquist är projektledare med ansvar för verksamhet och evenemang på Frivärld. Viktor tjänstgjorde dessförinnan som praktikant under höstterminen 2017. Utöver sin roll som projektledare på Frivärld är Viktor även biträdande redaktör på Svenska Dagbladets utrikes- och säkerhetspolitiska gästledarblogg Säkerhetsrådet. Viktor studerar dessutom på masterprogrammet i Politik och krig med inriktning statsvetenskap vid Försvarshögskolan och har sedan tidigare en kandidatexamen i Freds- och konfliktvetenskap vid Lunds universitet. Viktors främsta intresseområden rör demokratiska bakslag och hot mot den liberala demokratin samt svensk utrikespolitik.