Anders Åslund i Svensk Tidsskrift

”Efter att Putin deklarerade sin fulla fientlighet mot USA och väst i sitt tal i München i februari 2007, borde USA:s ambassad i Moskva ha fokuserat på att förutsäga vilka krig Ryssland kunde tänkas planera. För det andra borde USA:s politik ha planerat vad USA skulle göra som svar.” – Skriver Anders Åslund, senior fellow på Frivärld, i Svensk Tidsskrift.

Läs artikeln här.