Anders Åslund i Tysk media

Idag skriver Anders Åslund, senior fellow på Frivärld, i den tyska tidningen Die Weltwoche om Ukrainas framtida finanser.

Läs hela artikeln här.