Anders Åslund intervjuas i Tidningen Näringslivet

”Att Ukraina får exportera fritt till EU och ges permanent tillträde till den gemensamma marknaden är viktiga åtgärder för att hjälpa det krigsdrabbade landet, men det finns en sten som borde lyftas för att ändra läget radikalt” säger Anders Åslund, senior fellow Frivärld, i intervjun.

Läs artiklen här.