Anders Åslund medverkar på 2024 US-UA Working Group Summit

Anders Åslund, senior fellow Frivärld, medverkade på 2024 US-UA Working Group Summit i ett panelsamtal med titeln Developed Market Economics & Energy Security – Assessing Ukraine’s Progress/Regress.

Lyssna på panelsamtalet här.