Anders Åslund omnämns i Bohuslänningen

Den 18:e april omnämndes Frivärlds senior fellow Anders Åslund i ledare av Pontus Almquist i Bohuslänningen. Den handlade om västvärldens misslyckande när det kommer till krishanteringen av Covid-19.

Hur detta slutar är det förstås ingen som vet. Men hittills är det klart att de europeiska, såväl som de transatlantiska, mellanstatliga relationerna är sämre än på mycket länge. Och medan väst bråkar inbördes kan despoterna i Ryssland och Kina ta tillfället i akt att skönmåla och mörklägga obekväm coronastatistik och framställa sig som dem som klarat av att hantera virusets framfart.

Läs hela ledaren här.