Anders Åslund omnämns i Kristianstadsbladet

Den 9:e april omnämndes Frivärlds senior fellow Anders Åslund i en osignerad ledare i Kristianstadsbladet. Det handlar om Putins 20-åriga makthavande och dess konsekvenser.

Att signalera styrka och väcka patriotism genom att gå i väpnad konflikt eller krig är ett historiskt framgångsrikt sätt att väcka liv i förtroendesiffrorna, något inte minst Putin själv erfor i samband med ockupationen av Krim.

Läs hela ledaren här.