Anders Åslund publicerad i Atlantic Council

I en essä publicerad i Atlantic Council diskuterar Anders Åslund, senior fellow på Frivärld, huruvida Rysslands invasion av Ukraina kommer fördöma Putin till en plats bland de värsta Ryska härskarna?

Läsa hela artikeln här.