Anders Åslund skriver i Emerging Europe

Idag skriver Anders Åslund, senior fellow på Frivärld, om den Europeiska ekonomins framtidsutsikter 2023.

Läs hela artikeln här.