Anders Åslund skriver i Smedjan

”Det är svårt att förutspå hur mycket den ryska ekonomin kommer att krympa 2023, men endast IMF tror att den kommer att växa, om än minimalt. Den största uppenbara ekonomiska effekten lär komma från oljans och gasens mindre exportvärde, medan den västliga exportkontrollen för teknologi till Ryssland sannolikt kommer att få allt större effekt.” – Så skriver Anders Åslund, senior fellow på Frivärld, idag på smedjan om hur västs sanktioner slagit mot den ryska ekonomin.

 

Läs hela artikeln här.