Anders Åslund skriver i SvD

”Precis som Stalin verkar Putin vilja dö utan en uppenbar efterträdare. I stället låter han nepotistiska grupper, som alla är lojala mot honom, kontrollera varandra. Putins nepotism lämnar ingen plats för meritokrati eller utomstående.” – skriver Anders Åslund, senior fellow Frivärld, i Svenska Dagbladet, med anledning av de senaste ombildningarna i den ryska regimen.

Läs hela texten här.