Anders Åslund skriver i SvD

Under första halvåret 2023 kommer Sverige att vara ordförandeland i EU. Detta erbjuder Sverige en unik möjlighet att bistå Ukraina, vilket bör vara Sveriges fokus, skriver Anders Åslund, senior fellow på Frivärld.

”I maj lovade EU Ukraina 9 miljarder euro i makrofinansiellt bistånd, men hitintills – fem månader senare – har EU bara lyckats betala ut 1 miljard euro på grund av byråkratiskt krångel. Som en följd av det spartanska och försenade EU-biståndet, stiger inflationen i Ukraina. Eftersom den ukrainska regeringen knappast kan skära ned sina små offentliga utgifter mitt under ett brinnande krig, har den inget annat val än att trycka pengar.”

Läs hela artikeln här.