Anders Åslund skriver i The Moscow Times

Under rubriker ”Putin Takes a Populist Turn” skriver Anders Åslund, ledamot av Frivärlds Advisory Board, i Rysslands främsta tidning på engelska, The Moscow Times. Åslund konstaterar att Ryssland troligtvis kommer att ha en medioker tillväxt om 3-4% eftersom strukturella reformer sannolikt inte kommer att genomföras.

Läs artikeln här.