Anna Rennéus Guthrie kommenterar Nato-inträdet i Sveriges Radio

”Vi både ger och tar i den här alliansen. Det är det som är styrkan med att ingå i en mycket större gemenskap tillsammans med andra allierade, vänner, närstående, de som vi delar värderingar med. Det är bara en styrka i det här sammanhanget, i den situation som vi befinner oss i.” – säger Anna Rennéus Guthrie, chef Frivärld, till Studio Ett Sveriges Radio om det svenska Nato-inträdet.

Lyssna på inslaget här.