Anna Rennéus Guthries krönika i Smedjan

I Anna Rennéus Guthries, chef Frivärld, krönika Polens potential är Europas som publicerades på smedjan Timbro kan följande läsas: ”För framtidshoppet är något som lyser i Polen. Ekonomin är stark, investeringarna från omvärlden stora och arbetslösheten bland de lägsta i EU. Polen är en viktig marknad för Sverige sett både till export och direktinvesteringar, och har ökat stadigt i betydelse de gångna decennierna. Allt detta de senaste årens inrikespolitiska utveckling till trots.”

Krönikan finns här.