Barometerns ledarsida om “Försvara Östersjön: Sveriges roll i Natosamarbetet”

Den 25 skriver ledarskribenten Daniel Braw på tidningen Barometern om Frivärld nya skrift ”Försvara Östersjön: Sveriges roll i Natosamarbetet”.

”I snart sagt alla frågor som rör försvaret finns Nato med som en väsentlig men ibland outtalad komponent, och det är därför med god timing som tankesmedjan Frivärld i veckan publicerar skriften Försvara Östersjön: Sveriges roll i Natosamarbetet.” skriver Braw.

Läs hela artikeln här.