Bengt Nilsson om kommande Frivärldrapport på SvD Brännpunkt

Bengt Nilsson, författare till den kommande Frivärldrapporten Politik och Juridik i Internationella brottsmålsdomstolen, skriver den 10 september på SvD Brännpunkt under rubriken Världen behöver en global domstol.

Rapporten lanseras av Frivärld den 10 september.