Benjamin Katzeff Silberstein i GP

”Utan tydliga mål riskerar kriget att rulla på av sig självt, och Israel riskerar att bli fast i Gaza i ett militärt engagemang utan slut.” – skriver Benjamin Katzeff Silberstein, fellow Frivärld, i sin senaste ledare om Israel-Hamas kriget.

Läs den här.