Benjamin Katzeff Silberstein skriver i The Weekly Standard

Den 30 juli 2015 skriver Benjamin Katzeff Silberstein, fellow hos Frivärld, en artikel i den amerikanska tidskriften The Weekly Standard. Den finns att läsa här.