Benjamin Katzeff Silberstein skriver på Under strecket

Den 24 augusti skriver Frivärlds fellow Benjamin Katzeff Silberstein en artikel i Svenska Dagbladets Under strecket om totalitarismens psykologi. Den finns att läsa här.