Benjamin Katzeff Silberstein skriver i SvD

Den 5 januari skrev Benjamin Katzeff Silberstein, fellow vid Frivärld, en ledare i SvD om hur USAs bestämda uppfattning kring samtal med Nordkorea inte längre är rimlig. Nordkoreas kärnvapen är idag mer eller mindre ett faktum och dessutom inskrivet i konstitutionen, vilket gör att en linje som bara handlar om samtal kring nedrustning inte längre är realistisk och produktiv.

Läs hela ledaren här.