Catarina Kärkkäinen skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 27 november skrev Catarina Kärkkäinen, alumn vid Utrikesakademin, en artikel i SvD Säkerhetsrådet tillsammans med Sten Storgärds. I artikeln skriver de om vilka konsekvenser som riskerar drabba svensk försvarsförmåga.

”Innan det med trovärdighet går att tala om en reell långsiktig upprustning av svensk försvarsförmåga krävs en engångssumma för att täcka det allra mest brådskande efter årtionden av direkt dålig politisk behandling av försvaret.” skriver Catarina och Sten.

Läs hela artikeln här.