Corren om kommande Frivärldrapport

Eli Göndör, författare till en kommande Frivärldrapport om islam i världen, skriver den 21 maj en kolumn i Corren.

”Naturligtvis är islam lika lite som något annat idésystem eller annan trosuppfattning fredat från kritik. […] Men när den legitima kritiken av islam eller dess religiösa uttryck övergår i att tillskriva människor åsikter eller karaktärsdrag för att de på något vis anknyter till islam är gränsen överskriden.” skriver Göndör.

Läs kolumnen här.