Deltagare vid Utrikesakademin skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 28 oktober skrev Hanna Waerland-Fager en gästledare i SvD Säkerhetsrådet, om vad Sverige har att lära sig av den lettiska försvarsstrategin.  

Trots noll kronor i statskassan började Lettland att utveckla en egen militär kapacitet. Historia, geografiskt läge och en tydlig förståelse av hotbilden har lett till att man agerar proaktivt och förebyggande, skriver Hanna.

Läs hela artikeln här.